Warunki ogólne

Pobierz warunki i regulamin w formacie PDFQassa.pl jest produktem firmy

Qassa Poland B.V.
Postbus 120
3890 AC Zeewolde
Tel.: +31 (0)36 535 92 89

Poniżej przedstawiamy poszczególne prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w programie Qassa.

Rejestracja jako użytkownik jest równoznaczna z akceptacją następujących postanowień:

Artykuł 1: Skrót informacji

1.1 Qassa jest internetowym programem lojalnościowym, w którym można brać udział za darmo. Użytkownik nie ma żadnych zobowiązań wobec internetowego programu lojalnościowego, z wyjątkiem tych, o których mowa w niniejszych warunkach.
1.2 Punkty zbiera się poprzez czytanie e-mailów handlowych, odpowiadanie na reklamy, zgłaszanie nowych użytkowników i granie w gry.
1.3 Część dochodów otrzymywanych od naszych reklamodawców przekazujemy naszym użytkownikom.
1.4 Reklamodawcy płacą nam za osoby odwiedzające, zgłoszenia i/lub zakupy.
1.5 Punkty zbiera się w formie Qoins.
1.6 Za rejestrację w programie Qassa otrzymuje się od razu nagrodę w postaci 100 000 Qoins.
1.7 Kiedy saldo wyniesie 1 000 000 Qoins (50 złotych), można zlecić wypłatę.

Artykuł 2: Kto może wziąć udział?

2.1 W programie Qassa może zarejestrować się każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia i mieszka w Polsce.
2.2 Zlecenie wypłaty można złożyć wyłącznie, jeśli mieszka się w Polsce i posiada się rachunek bankowy lub bieżący w tym kraju.
2.3 Qoins przyznawane są jednej konkretnej osobie. Nie jest możliwe przekazywanie Qoins innym osobom, również w razie śmierci zwycięzcy.
2.4 W przypadku korzystania z kilku kont w 1 gospodarstwie domowym przeprowadzona zostaje wnikliwa kontrola, czy poszczególne konta zarządzane są osobno. Ponadto konta te nie mogą wykazywać między sobą żadnych podobieństw. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszenia niniejszych warunków konta zostaną zablokowane.

Artykuł 3: Przepisy ustawowe

3.1 Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazie danych użytkowników. Baza danych użytkowników Qassa podlega w Holandii Ustawie o ochronie danych osobowych. Baza ta została zgłoszona Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych (College Bescherming Persoonsgegevens) w Hadze. Numer zgłoszenia to m1256027.
Artykuł 4: Rejestracja i członkostwo

4.1 Dane podawane w trakcie rejestracji muszą być zgodne z prawdą.
4.2 Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz.
4.3 Wszelkie zmiany danych (np. nowy adres e-mail lub inny adres zamieszkania) należy niezwłocznie aktualizować.
4.4 Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe.
4.5 Rejestrować powinny się wyłącznie osoby faktycznie zainteresowane uczestnictwem.
4.6 Należy upewnić się, że adres e-mail jest zawsze dostępny. Jeśli ponad 10 razy otrzymamy komunikat o niedostępności adresu e-mail użytkownika (tzw. „bounce”), wówczas zaprzestaniemy wysyłania wiadomości e-mail, a użytkownik ma obowiązek podać nowy adres e-mail w celu ponownego zalogowania.
4.7 Dane bankowe można wprowadzić po zalogowaniu do Qassa.

Artykuł 5: Zgłaszanie innych osób jako użytkowników (osoby polecone)

5.1 Każdy użytkownik dysponuje własnym niepowtarzalnym odnośnikiem, przy użyciu którego może zapraszać inne osoby do rejestracji w programie Qassa. Należy korzystać z tego odnośnika, ponieważ w innym razie za zgłoszenie nowego użytkownika nie zostaną przyznane Qoins. Użytkownicy otrzymują nagrodę w postaci 160 000 Qoins za zatwierdzonego nowego użytkownika.
5.2 Rejestracja nowych użytkowników nie może odbywać się pod przymusem.
5.3 Z jednego adresu IP może mieć miejsce tylko jedna rejestracja. Pozostałe zgłoszenia złożone za pośrednictwem tego samego adresu IP lub tego samego adresu zamieszkania nie są nagradzane.
5.4 Osoby nie mogą być nagradzane za dokonanie rejestracji. Pod pojęciem nagradzania rozumie się udzielanie kredytów, przekazywanie pieniędzy itd.
5.5 Wyłącznie jeśli zarejestrowani użytkownicy w pełni spełniają warunki i potwierdzą swój adres email, osoba polecająca otrzymuje premię za zgłoszenie w wysokości 160 000 Qoins.
5.6 Aby nagroda w wysokości 160 000 Qoins została utrzymana, zarejestrowani nowi użytkownicy powinni brać aktywny udział w programie Qassa. Jeśli zarejestrowany użytkownik wyrejestruje się i nie bierze aktywnie udziału w programie, premia za zgłoszenie zostanie odebrana.
5.7 Zabrania się dokonywania rejestracji w imieniu innych osób. Każdy powinien rejestrować się osobiście, wypełniając dane zgodnie z prawdą i potwierdzając swoje konto.
5.8 Na portalu dostępne są różne opcje promowania programu Qassa przy użyciu własnego niepowtarzalnego odnośnika. Bez wyraźnej zgody Qassa zabrania się używania innych materiałów niż te dostępne na portalu.
5.9 Regularnie przeprowadzane są kontrole pod kątem ważności dokonanych rejestracji. Jeśli zarejestrowani użytkownicy nie spełniają określonych warunków, Qassa ma prawo odebrać premię za zgłoszenie (którą osoba polecająca otrzymała za użytkowników, którzy nie spełnili określonych warunków).

Artykuł 6: Otrzymywanie e-mailów od naszych reklamodawców

6.1 Dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailów od Qassa. Liczba otrzymywanych e-mailów może wynosić od 0 do 25 tygodniowo.
6.2 E-maile są skierowane do grup docelowych, przez co może zdarzyć się, że użytkownik będzie otrzymywał ich mniej lub więcej od pozostałych użytkowników.
6.3 Podanie dwa razy tego samego adresu e-mail jest niemożliwe.
6.4 Oferty, z których korzystają użytkownicy, podlegają warunkom reklamodawców. Qassa nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
6.5 Okres ważności każdego e-maila to jeden tydzień. Po upływie tygodnia nie można więc otrzymać już Qoins za odczytanie e-maila.

Artykuł 7: Rejestracja lub zamówienia u naszych reklamodawców

7.1 Rejestrować się lub składać zamówienia u naszych reklamodawców powinny wyłącznie osoby faktycznie tym zainteresowane. W razie stwierdzenia nieprawidłowej lub fałszywej rejestracji lub zamówienia, konto zostaje zablokowane, a użytkownik ma obowiązek zwrócić wszystkie należności.
7.2 Ściśle współpracujemy z naszymi reklamodawcami, aby utrzymać odpowiedni poziom jakości.
7.3 Qassa ma prawo prosić swoich użytkowników o przedstawienie potwierdzeń zamówienia i/lub płatności w celu weryfikacji przyznania Qoins.

Artykuł 8: Zdobywanie nagród

8.1 Qassa regularnie przyznaje nagrody:
- Okresowo losowana jest nagroda wśród użytkowników, którzy zarejestrowali się w danym okresie (maksymalnie 13 okresów rocznie);
- Codziennie można zdobyć nagrody, biorąc za darmo udział w grze dnia na portalu;
- Co miesiąc można 1 raz wziąć udział w grze w karty-zdrapki. Kiedy posiada się co najmniej 250 000 Qoins, można za 100 000 Qoins kupić karty-zdrapki na portalu. Do zdobycia są nagrody w wysokości do 80 000 000 Qoins (4000 złotych):
- Poprzez grę w bingo, w której można wziąć udział za darmo;
- Poprzez granie w płatne gry;
- Poprzez udział w konkursach.

8.2 W przypadku wygrania nagrody w Qassa w sposób opisany powyżej lub w inny sposób przewidziany przez Qassa, obowiązują następujące warunki:
Obowiązuje kodeks postępowania dotyczący gier losowych, o ile ma on zastosowanie;
Nagrody będą wydawane wyłącznie, jeśli użytkownik spełnia określone warunki;
Nagrody zostaną wydane lub przesłane na przekazany nam przez użytkownika adres lub numer rachunku bankowego. Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby informacje te były zawsze aktualne;
Pracownicy firmy HCB Media B.V. oraz jej spółek zależnych, a także członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w konkursach;

Użytkownik osobiście ponosi odpowiedzialność za opłacenie ewentualnego podatku od gier losowych;
Środki utracone w wyniku grania w gry w żadnym wypadku nie będą zwracane na konto użytkownika;

Granie w gry na portalu Qassa odbywa się całkowicie na własne ryzyko.

Artykuł 9: Wypłaty

9.1 Kiedy uzyska się saldo w wysokości 1 000 000 Qoins, można zlecić wypłatę.
9.2 Dopiero kiedy saldo wynosi 1 000 000 Qoins, stanowi to faktyczną wartość wymienną w złotówkach, tj. 50 złotych za 1 000 000 Qoins. Zebrane Qoins do wartości 1 000 000 stanowią jedynie fikcyjną wartość wymienną w złotych:

1000 Qoins = 5 fikcyjnych groszy.
5000 Qoins = 25 fikcyjnych groszy.
100 000 Qoins = 5 fikcyjnych złotych.

9.3 Środki można wypłacić na rachunek bankowy lub rachunek bieżący, a także zamawiając kod rabatowy lub przekazując nagrody na cele charytatywne.
9.4 Wypłaty można zlecać wyłącznie w postaci wielokrotności 1 000 000 Qoins. Pozostałe saldo zostaje na koncie użytkownika, co pozwala na dalsze oszczędzanie w celu zlecenia kolejnej wypłaty.
9.5 Rachunek bankowy lub rachunek bieżący może być używany tylko dla jednego konta w Qassa. Jeśli jeden rachunek jest używany na potrzeby wielu kont, Qassa ma prawo zablokować wszystkie konta danego użytkownika.
9.6 Zlecenie wypłaty zostaje sprawdzone i przetworzone w ciągu jednego miesiąca.

Artykuł 10: Gromadzenie danych osobowych

10.1 Aby oferować jeszcze lepsze usługi oraz aby optymalizować naszą ofertę, gromadzimy dane dotyczące zamówień złożonych u reklamodawców oraz dane, które użytkownicy wprowadzają na stronach internetowych, które są w 100% własnością firmy HCB Media B.V. i jej spółek zależnych.
10.2 Dane te są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu ulepszania świadczonych usług i kontrolowania „prawidłowości” zamówień składanych u reklamodawców. Dane te nie są dostępne dla osób trzecich ani nie są sprzedawane osobom trzecim.
10.3 Portal www.Qassa.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła na komputer, tablet lub telefon komórkowy. Pliki te usprawniają działanie portalu Qassa, np. w przypadku automatycznego logowania na naszej stronie. Jest to możliwe, ponieważ portal Qassa zapamiętuje dane do logowania użytkownika za pośrednictwem pliku cookie.
10.4 Z chwilą, w której dołączysz do badania rynku, badanie jest całkowicie anonimowe. Odpowiedzi, które udzieliłeś w swoim profilu, służące do wliczenia Ciebie w grupę docelową ankiety, są anonimowe dla firm badających rynek. Powoduje to, że podane przez Ciebie dane nigdy nie będą sprowadzały się do zidentyfikowania Ciebie, jako osoby.

Artykuł 11: Zakończenie uczestnictwa

11.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie Qassa. Odnośnik do rezygnacji z udziału znajduje się na dole każdego wysłanego e-maila.
Oto odnośnik do rezygnacji: https://www.Qassa.pl/unsubscribe.php
11.2 W przypadku wyrejestrowania wszystkie dane z bazy Qassa zostają usunięte, włącznie z ewentualnie niezrealizowanymi zleceniami wypłaty (w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mamy obowiązek usuwać wszystkie dane osobowe, w tym dane bankowe. W wyniku tego wypłata staje się niemożliwa).
11.3 Usuniętego raz konta nie można przywrócić.
11.4 Jeśli użytkownik zarejestruje się również w innych bazach za pośrednictwem e-mailów lub kampanii w Qassa, musi on wówczas wyrejestrować się z każdej bazy osobno.
Baza Qassa nie jest w żaden sposób powiązana z innymi bazami.
11.5 Po zakończeniu uczestnictwa na konto użytkownika nie wpływają żadne Qoins, a także nie są one z niego odliczane. Wszystkie przyznane Qoins, które znajdują się na danym koncie, zostają anulowane.
11.6 Oszustwo, udzielenie niepełnych bądź nieprawdziwych informacji oraz działanie niezgodne z niniejszymi warunkami oznacza nadużycie przez użytkownika praw przysługujących mu jako użytkownikowi Qassa. W przypadku jakiegokolwiek innego działania na szkodę firmy Qassa Poland B.V., jej spółek zależnych i/lub biorących udział przedsiębiorstw, Qassa ma prawo wyrejestrować użytkownika w trybie natychmiastowym, bez uszczerbku dla wszystkich pozostałych praw, a także anulować wszystkie przyznane Qoins.

Artykuł 12: Informacje ogólne

12. 1 Jeśli użytkownik przez sześć miesięcy nie bierze aktywnego udziału w programie Qassa (brak logowania, nieodczytywanie e-mailów, niezgłaszanie nowych osób i niepowiadamianie o nieobecności przez dłuższy czas), członkostwo zostaje automatycznie zablokowane, bez wcześniejszego powiadomienia. Można je odblokować kontaktując się z działem Obsługi Klienta. Qoins przyznane do tego momentu na konto użytkownika zostają anulowane.
12.2 Qassa ma prawo w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w treści niniejszych warunków ogólnych, o czym w miarę możliwości powiadomi użytkowników. Aktualną wersję warunków ogólnych można znaleźć na portalu Qassa. Po wprowadzeniu zmian w treści niniejszych warunków ogólnych poprzednie warunki przestają obowiązywać. Ewentualne spory rozstrzygane będą wyłącznie przed właściwym sądem w Holandii. W zakresie internetowego programu lojalnościowego i niniejszych warunków ogólnych obowiązuje prawo holenderskie.
12.3 Qassa może w każdej chwili wprowadzać zmiany dotyczące tego internetowego programu lojalnościowego, np. zmieniać nagrody i przyznania Qoins.
12.4 Jeśli użytkownik nie akceptuje ewentualnych zmian warunków ogólnych, powinien on samodzielnie wyrejestrować się. Pozostanie użytkownikiem oznacza automatyczną akceptację ewentualnych zmian warunków.
12.5 W przypadku niezadowalających wyników Qassa zastrzega sobie prawo do wstrzymania działania portalu. Jeśli użytkownik będzie miał wówczas 1 000 000 Qoins lub wielokrotność tej liczby, będzie miał on miesiąc na zlecenie wypłaty – od momentu, w którym Qassa wyraźnie powiadomi o zakończeniu działania internetowego programu lojalnościowego.
12.6 Qoins, które zostaną wymienione na pieniądze, nagrody, środki lub grę w bingo, zostają automatycznie odliczone z salda użytkownika przez Qassa.
12.7 Użytkownik ponosi osobiście odpowiedzialność za zgłaszanie urzędowi skarbowemu dochodów uzyskanych za pośrednictwem Qassa.
12.8 Więcej informacji można znaleźć w zakładce „kontakt” oraz „często zadawane pytania”.

Artykuł 13: Informacje końcowe

13.1 W przypadku oszustwa i/lub naruszenia wyżej wymienionych zasad Qoins zostaną odebrane, a konto użytkownika zostanie usunięte. W razie konieczności dane zostaną przekazane odpowiednim instytucjom.
Tym samym dostęp użytkownika do portalu Qassa zostanie zablokowany, a użytkownik nie będzie mógł utworzyć nowego konta w przyszłości.
13.2 Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w związku z ewentualnymi błędami Qassa. Dla każdej ze stron korzystne jest informowanie Qassa o tego rodzaju sytuacjach przez użytkownika. Qassa dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualny problem.
13.3 Mimo wszelkich starań dokładanych przez Qassa podczas tworzenia internetowego programu lojalnościowego i usług dodatkowych, nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
13.4 Zabrania się wysyłania niepożądanych e-mailów do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat Qassa. Tego rodzaju postępowanie skutkuje wyrejestrowaniem użytkownika.
Oznacza to również zakaz umieszczania wiadomości na forach i innych stronach internetowych, na których zabrania się publikowania wiadomości reklamowych, wiadomości MLM (dotyczących marketingu wielopoziomowego) lub wiadomości o programach lojalnościowych.
13.5 Umieszczanie niepożądanych wiadomości lub wysyłanie wiadomości bez wymaganej zgody odbiorcy traktowane jest jako SPAM.


13.6 Qassa B.V., jej spółki zależne i pozostałe biorące udział przedsiębiorstwa zrzekają się odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie i/lub udział w tym internetowym programie lojalnościowym. Jeśli użytkownik podejrzewa lub w granicach rozsądku mógł podejrzewać, że w wyniku błędu doszło do przyznania lub odebrania Qoins, ma on obowiązek powiadomić o tym Qassa. W przypadku wymiany niezasłużenie uzyskanych Qoins należy zapłacić odszkodowanie na rzecz Qassa w wysokości wartości nabytych produktów i/lub kwot pieniężnych wypłaconych przez Qassa.
13.7 Qassa.pl jest nazwą towarową i częścią firmy Qassa Poland B.V..