Cashback & online
shopping plaza

Zebrany cashback można wymienić na:
przelew
bony wartościowe
Informujemy, że ze względu na niezadowalające wyniki ekonomiczne, Qassa postanowiła zakończyć swoją działalność w Polsce. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, członkowie Qassa mają 30 dni na złożenie zlecenia wymiany salda od momentu ogłoszenia zakończenia działalności programu. Do dnia 30 czerwca 2018 włącznie, oferujemy naszym członkom możliwość wypłaty 50,00 zł lub wielokrotności tej sumy. Saldo pozostałe na koncie po tej dacie zostanie anulowane.
Chcemy wszystkim serdecznie podziękować za trwające, czasami lata, lojalne członkostwo.

Dziękujemy za zrozumienie.

Pozdrawiamy,
Zespół Qassa
Top